Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

U nás prebieha liečba osteoporózy od A po Z - klinické vyšetrenie, odber krvi (najnovšie markery na osteoporózu), denzitometria a nastavenia na najmodernejšiu liečbu.

Osteoporóza je definovaná úbytkom kostnej hmoty, poruchami architektúry kostí a tendenciou k zlomeninám (WHO Technical Report 1994). Osteoporózou trpí 7 až 8% populácie a je to epidemická civilizačná choroba. Aby sa prešlo ylomeninám, dôležitá je presná diagnostika a účinná liečba. Na diagnostiku je najvhodnejšia denzitometria a na sledovanie účinku terapie sa používa hodnotenie koncentrácie kostných markerov. Kostné markery sú len doplnkovým vyšetrením, ale poskytujú dôležité informácie o intenzite straty kostnej hmoty.

Rizikové faktory osteoporózy a prevencia


Predčasná menopauza, sekundárna amenorea trvajúca dlhšie ako rok, primárny hypogonadizmus, užívanie glukokortikoidov, hyperparatyreóza, hyperkortizolizmus, malabsorpcia, anorexia, stavy po transplantácii orgánov, immobilizácia, chronické ochorenie obličiek, pečene, znižovanie telesnej výšky, osteoporóza matky, BMI menej ako 19 kg/m2, nález osteopénie, kyfóza hrudníka. Ak ste sa „našli“ v niektorej z tejto rizikových skupín, zvýšte pozornosť. Určite totiž nebude na škodu, ak sa necháte neinvazívne vyšetriť, aby sa včas odhalilo prípadné ranné štádium osteoporózy. Zlatým štandardom v diagnostike osteoporózy je denzitometria - neinvazívne, bezbolestné, rýchle a presné vyšetrenie, pomocou ktorého sa stanovuje hustota kosti, pričom najpresnejšia je celotelová denzitometria. Ak ste na túto stránku zavítali pretože vás už – bohužiaľ – osteoporóza trápi, vedzte, že spomínaná denzitometria nie je na monitorovanie účinnosti liečby najvhodnejšia (respektíve najrýchlejšia), pretože zmeny možno badať až po roku od užívania liekov. Avšak máme pre vás iné riešenie. Sú ním biochemické kostné markery, ktoré sú vhodné na sledovanie účinnosti liečby osteoporózy. V našom laboratóriu analyzujeme viacero vhodných markerov na sledovanie úspešnosti nasadenej liečby. Dokážeme zistiť aktivitu osteoblastov – kostných buniek aj osteoklastov – buniek, ktoré odbúravajú kostné tkanivo. Osteoblasty sa teda zúčastňujú na výstavbe kostí, zatiaľ čo odbúravanie kostí prebieha činnosťou osteoklastov. Pri osteoporóze sa kostné trámce stávajú tenkými a krehkými. Môže dôjsť k ich porušeniu a len včasnou diagnostikou a liečbou dokážeme predísť komplikáciám – zlomeninám na podklade osteoporózy. Máme teda možnosti, ako toto ochorenie včas diagnostikovať, správne ho liečiť a liečbu úspešne monitorovať.

loading...
Volajte nám+421907722377 (aj SMS)
Píšte náminfo@ortopedickecentrum.sk
Navštívte násNitra a Galanta